Увага! На вимогу Центру тестування МОЗ, для отримання балів БПР учасникам слід ввести українською або англійською мовами наступні дані: П.І.Б., Дата народження, Освіта (вища, середня), Місце роботи Займана посада, Лікарська/Фарм спеціальність


  Available courses

  На обговорення виносяться наступні питання:

  • Сучасні технології вибору методів лікування вогнепальних та вибухових поранень ушкоджень
  • Сучасні концепції хірургічного лікуванні захворювань та уражень панкреато-біліарної зони
  • Новітні технології в ортопедії та травматології
  • Сучасні методи попередження та лікування хірургічної інфекції
  • Нові досягнення малоінвазивної хірургії
  • Нове в клінічній та експериментальній хірургії

  Трансляція за посиланням

  Трансляція другого дня конференції


  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 3.1 GMP:
  G. Неформатна та хірургічна гастроентерологія
  M. Метаболічна мозаїка: хірургія та діабет
  P. Поради і тонкощі в сучасній колопроктологія

  Українська військово-медична академія
  ГО «Асоціація ран, хірургії, загоєння»

  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
  3.1 gmp:
  G. Неформатна та хірургічна гастроентерологія
  M. Метаболічна мозаїка: хірургія та діабет
  P. Поради і тонкощі в сучасній колопроктології

  м. Київ, 14-15 грудня 2023

  Поради і тонкощі в сучасній колопроктології / Tips and tricks in modern coloproctology
  - Складнощі складних анальних нориць
  - Особливості МРТ відображення складних перианальних нориць
  - Новітні технології лікування складних перианальних нориць: територія вибору
  - Тактика лікування складних нориць в університетській клініці університету Анкари

  Гемороїдальна хвороба, ускладнена больовим синдромом. Анальний і тазовий біль
  - Вибір оптимального методу лікування пацієнтів з післяопераційними рубцевими деформаціями перианальної області та анального каналу
  - Гемороїдальна хвороба, ускладнена больовим синдромом та анальним спазмом.
  - Застосування технології прошивної гемороїдектомії: ефективність при виконанні без доплерографії
  - Особливості застосування технології прошивної гемороїдектомії HAL-RAR  для окремих клінічних ситуацій -
  - Гемороїдектомія з застосуванням сучасних методів лікування
  - Обговорення показів до застосування доплерівського контролю при прошивній гемороїдектомії з мукопексією

  Неформатна та хірургічна гастроентерологія
  - Гострий холецистит: патогенез виникнення, сучасні можливості
  - Інтенсивна терапія гострого тяжкого панкреатиту
  - Шлях до лапароскопічної панкреатодуоденальної резекції: етапні досягнення та нові клінічні можливості у мирний та військовий час
  - Ефективність тривалого медикаментозного лікування хронічного холециститу
  - Корекція пост-некротичних та пост-резекційних ускладнень панкреатиту в стаціонарі та амбулаторно
  - Коментар експерта

  Метаболічна мозаїка: хірургія та діабет
  - Міжнародні рекомендації IWGDF, ESVS, SVS щодо захворювання периферичних артерій у пацієнтів з цукровим діабетом і виразкою стопи
  - Лікування хронічних ран при цукровому діабеті з використанням місцевої оксигенотерапії під тиском
  - Аналіз ранової мікрофлори в ДОКЛ імені І.І. Мечнікова за 10 років. Куди ми йдемо
  - Погляд на зміну тактики первинної та етапної обробки ран
  - Використання абдомінальної вакуумної терапії на 2 рівні медичного забезпечення бойових дій в Україні – клінічна ефективність раннього застосування методу у впливі на загоєння
  - Нейропатичний біль: теорія складних рішень
  - Ангіосомна реваскуляризація підколінно-гомілкового артеріального сегменту у хворих на діабетичну стопу
  - Зміни інсулінорезистентності після виконання метаболічного оперативного втручання - ілеодуоденопластики
  - Особливості системної запальної відповіді у хворих на цукровий діабет. Корекція стану, інфузійна підтримка.
  - Дерматологічні акценти лікування стопи діабетика

  Майстер-клас : парадокси лікування Синдрому Мортарелла
  - Зміна парадигми лікування як умова загоєння виразки Мортарелла
  - Аспекти лікування гіпертонічних виразок
  - Обговорення клінічних рекомендацій. Відповіді на питання з чату.
  - Місцеве лікування хронічних ран – нові можливості

  Трансляції за посиланнями:
  Перший день


  Другий день

  Щорічна XXІIІ  науково-практична конференція  з міжнародною участю
  «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові ускладнені рани, опіки, рубцеві трансформації, виразки та нориці, діабетична стопа, електрозварювання та з'єднання живих тканин»

  28-29 листопада в м.Києві, комбінований формат з трансляцією онлайн
  Реєстрація учасників і доповідачів для отримання балів БПР - за посиланням.

  Трансляція доступна за дороговказом

  Трансляція відбудеться за дороговказом:
  https://youtube.com/live/raTmQbjwft0

  На обговорення виносяться наступні питання:

  ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНІ УРАЖЕННЯ ПРОМЕЖИНИ
  Бойова травма промежини: етапи та склад хірургічної обробки ран (Тертишний С.В., Слєсаренко К.В., Луговий С.В.)
  Узагальнення досвіду ведення поранених з МВТ промежини (Хорошун Е.М., Негодуйко В.В., Макаров В.В.)

  МІНІМАЛЬНО ІНВАЗІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРИАНАЛЬНОЇ ЗОНИ ТА КУПРИКА
  Minimally invasive management of pilonidal disease  (Cihangir Akyol (Turkey))
  Сучасні клінічні аспекти хвороби Крона. Перианальні ускладнення. Еволюція підходів, та гарно забуте старе. (Пойда О.І.)

  ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
  Особливості лікування геморою в учасників бойових дій в період війни в Україні (Полторацький М.Г.)
  Results of the double-blind randomized controlled trial comparing laser hemorrhoidoplasty with sutured mucopexy and excisional hemorrhoidectomy (Tomas Poskus (Lithuania))
  Післяопераційні ускладнення геморою в період військового стану (Рябчинська О.В.)
  Дискусія щодо ефективності мало інвазійної техніки лікування геморою (Пойда О.І., Полторацький М.Г., Tomas Poskus)

  ГЕМОРОЇДАЛЬНА ХВОРОБА, УСКЛАДНЕНА БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ. АНАЛЬНИЙ І ТАЗОВИЙ БІЛЬ
  Pelvic floor dysfunction. Proctologist perspective. When to worry? When to treat? (Snipe Kaspars (Latvia))
  Гемороїдальна хвороба, ускладнена больовим синдромом та анальним спазмом.  Визначення проблеми, способи вирішення (Подпрятов С.С.)
  Досвід 10 років топічного використання Ніфедипіну для лікування анального спазму на амбулаторному прийомі (Сердюков В.В.)
  Досвід топічного використання Ніфедипіну для лікування анального спазму на тлі геморою (Подпрятов С.С.)
  Амбулаторна сфінктерометрія при лікуванні геморою: визначення потреби, досвід і результати (Косенко О.П.)
  Особливості анестезії та післяопераційного болю у хворих на геморой (Левицька О.В., Полторацький М.Г.)

  Трансляція відбудеться за дороговказом:  На обговорення виносяться наступні питання:

  І СЕКЦІЯ: ХІРУРГІЧНІ ЛОКАЛЬНІ СПОСОБИ ТА ЦІЛІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

  - Оцінка та корекція місцевих порушень метаболізму в загоєнні ран діабетичної стопи
  - Діабетична стопа та захворювання периферичних артерій: ендоваскулярний підхід
  -  Клітинні технології в лікуванні діабетичної стопи
  - Міні-інвазійні баріатричні операції та корекція діабету
  - Баріатричні /резекційні операції на тонкій кишці та корекція діабету
  - Системні порушення кровообігу та водно-електролітного балансу для вибору тактику хірургічного лікування діабетичної стопи
  - Лікування діабетичної артроостеопатії з виразкою стопи
  - Лікування діабетичної артроостеопатії

  ІІ СЕКЦІЯ: ХІРУРГІЧНІ СИСТЕМНІ СПОСОБИ ТА ЦІЛІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

  - Зміни перебігу артроостеопатії Шарко під впливом метаболічної операції
  - Міні-інвазійні баріатричні операції та влив на загоєння діабетичної стопи
  - Особливості анестезії та інтраопераційної інтенсивної терапії на тлі інсулінорезистентності
  - Метаболічний влив на загоєння діабетичної стопи

  На обговорення виносяться наступні питання:

  1. Критичні чинники вибору методів лікування вибухових та вогнепальних
  поранень та його результати.
  2. Нові підходи до хірургічного лікуванні захворювань та уражень панкреато-
  біліарної зони.
  3. Вибір способу попередження та подолання хірургічної інфекції.
  4. Сучасні можливості мініінвазивних технологій.
  5. Нове в клінічній та експериментальній хірургії.

  Трансляція:
  https://youtube.com/live/SI_3frwGCIA
  https://youtube.com/live/yFZ9UwCtmnc

  Щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної хірургії» Харків online 15-16.12.22
  Воєнні поранення,системні та локальні гнійно-запальні процеси, абдомінальна й торакальна хірургія, проктологія, малоінвазійні технології та експериментальні дані. Науково-практична онлайн конференція.

  ХХІІ міжнародна науково-практична конференція XXII науково-практична конференція «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, рубцеві деформації, виразки та нориці, опіки, діабетична стопа, електрозварювання та з’єднання живих тканин» 24-25 листопада 2022

  В порядок денний конференції плануються питання:

  • БОЙОВА КОМБІНОВАНА ТРАВМА: ЕТАПНІСТЬ ЛІКУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСКОРЕННЯ ЗАГОЄННЯ, ПЛАСТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
  • ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
  • ОПІКИ, ДЕФЕКТИ ТКАНИН, РУБЦІ
  • ГНІЙНА ІНФЕКЦІЯ, ТЕРАПІЯ НЕГАТИВНИМ ТИСКОМ, ПОВ’ЯЗКИ ТА НОВІТНІ РАНОВІ ПОКРИТТЯ
  • ДІАБЕТИЧНА СТОПА
  • ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РАНОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ШВИДКОГО ПЕРЕВОДУ ХВОРОГО З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ УРАЖЕННЯМИ НА АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ, ДІЇ АМБУЛАТОРНОГО ХІРУРГА, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
  • ПРОКТОЛОГІЯ – ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОГО ОДУЖАННЯ ПІСЛЯ БОЙОВИХ ТА АКУШЕРСЬКИХ РОЗРИВІВ ПРОМЕЖИНИ, ПЕРИАНАЛЬНИЙ НАБРЯК
  • COVID І ХІРУРГІЯ
  • ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНА ХІРУРГІЯ
  Трансляція за посиланням

  ХХІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
  «КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ В ЕТАПНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ. ВОГНЕПАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ РАНИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА З’ЄДНАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН, ДІАБЕТИЧНА СТОПА»
  Порядок денний конференції:
  • ОПІКИ,ДЕФЕКТИ ТКАНИН, РУБЦІ
  • ГНІЙНА ІНФЕКЦІЯ, ПЕРИТОНІТ, ТЕРАПІЯ НЕГАТИВНИМ ТИСКОМ, ПОВ`ЯЗКИ
  • ДІАБЕТИЧНА СТОПА
  • ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РАНОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ШВИДКОГО ПЕРЕВОДУ ХВОРОГО З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ УРАЖЕННЯМИ НА АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ, ДІЇ АМБУЛАТОРНОГО ХІРУРГА, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
  • ПРОКТОЛОГІЯ – ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОГО ОДУЖАННЯ
  • COVID-19 І ХІРУРГІЯ
  • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ НА ТЛІ COVID-19
  • ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНА ХІРУРГІЯ

  Кваліфікаційна науково-практична конференція "Актуальні питання невідкладної хірургії" м. Харків 28-29 квітня 2021 року

  Записи прямих ефірів за посиланнями:


  1.  Абдомінальна вакуумна терапія в тактиці Damage Control Surgery
  при бойовій травмі живота
  Собко І.В., Білий В.Я., Верба А.В., Асланян С.А., Давидюк М.М., Космач Є.І. (Київ)
  2. Іригаційна вакуумна терапія в комплексному лікуванні бойової травми м’яких тканин
  Король С.О., Асланян С.А., Свистак Н.В. (Київ)
  3. Особливості перебігу та місцевого лікування хірургічної інфекції у поранених
  Подпрятов С.Є., Подпрятов С.С., Левицька О.В., Корчак В.П., Бондар С.Є., Ілларіонова Т.В., Донцова Л.С. (Київ)
  4. Збереження життєздатності кісткових дефектів при бойовій травмі кінцівок з використанням сучасних технологій.
  Клапчук Ю.В., Ярмолюк Ю.О., Лось Д.В., Бур’янов О.А., Погрібний К. (Київ)
  5. Обговорення, запитання
  6. Зміни та впровадження у сучасну хірургічну тактику при вогнепальних пораненнях
  Лурін І.А., Хорошун Е.М., Король С.О., Гетьман В.Г., Подпрятов С.Є.

  Програма фахової школи
  «Розв’язання клінічних проблем у практиці акушера-гінеколога, хірурга, колопроктолога. Раціональна антибактеріальна терапія та знеболення в період карантину»
  22 жовтня 2021 року

  1. Лекція: проблема та методичний підхід до профілактики й лікування інфекційних ускладнень в акушерсько-гінекологічній практиці в умовах ускладненої госпіталізації в період карантину, спричиненого COVID-19.
  Д.мед.н. О.В. Голяновський
  2. Лекція: проблема та методичний підхід до лікування хірургічної інфекції на промежині, ускладненої тривалим перебігом, інфільтративними формами, в умовах ускладненої госпіталізації в період карантину, спричиненого COVID-19.
  Д.мед.н. С.С. Подпрятов
  3. Розбір клінічних спостережень за участі акушера-гінеколога, хірурга, колопроктолога.
  Д.мед.н. О.В. Голяновський, д.мед.н. С.С. Подпрятов.
  4. Раціональне мультимодальне знеболення в ургентній хірургічній практиці.
  Д.мед.н. С.І.Саволюк